Trả lời Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2,... em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.

Đề bài

Bằng cách nhân 8 với 0, 1, 2,... em hãy viết các bội của 8 nhỏ hơn 80.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Nhân 8 với 0, 1, 2,...

+Viết tập hợp bằng cách liệt kê.

Lời giải chi tiết

Tập hợp các bội của 8 nhỏ hơn 80 là B = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close