Trả lời Câu hỏi 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Đề bài

Trong hình 8.2, những điểm nào thuộc đường thẳng d, điểm nào không thuộc đường thẳng d?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Những điểm thuộc đường thẳng d là : A,B

Những điểm không  thuộc đường thẳng d là: C

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close