Trả lời Câu hỏi 2 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó.

Đề bài

Hình 8.4 có bao nhiêu đường thẳng? Hãy đọc tên các đường thẳng đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Qua 2 điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

Trong hình 8.4 có 3 đường thẳng, đó là những đường thẳng: AB ( hay BA) , AC ( hay CA) , BC ( hay CB).

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close