Trả lời Hoạt động 2 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Đề bài

Một người nhìn qua các lỗ hổng được khoét trên các tấm bìa và thấy ngọn nến như hình 8.5. Em thấy các lỗ hổng có cùng nằm trên một đường thẳng không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường mũi tên nét đứt.

Sử dụng thước kẻ đặt để kiểm tra.

Lời giải chi tiết

Vì người đó nhìn được ngọn nến nên giữa mắt người đó đến ngọn nến không có vật cản. Do đó, các lỗ hổng cùng nằm trên một đường thẳng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close