Trả lời Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong hình 8.8:

Đề bài

Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong Hình 8.8:

a) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước kẻ để kẻ đường thẳng qua 2 điểm.

Điểm thứ 3 nằm trên đường thẳng vừa kẻ thì 3 điểm thẳng hàng, không nằm trên đường thẳng thì 3 điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

a. 

C không đi qua đường thẳng AB nên A, B, C không thẳng hàng.

b.

P đi qua đường thẳng MN nên M, N, P thẳng hàng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close