Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng. - Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B. - Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B. Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Đề bài

Đánh dấu hai điểm phân biệt A, B trên một tờ giấy trắng.

- Dùng bút chì vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

- Tiếp tục dùng bút mực vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

Em có nhận xét gì về hai đường thẳng vừa vẽ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước và bút.

Lời giải chi tiết

Ta thấy 2 đường thẳng vừa vẽ trùng nhau. Như vậy, chỉ có thể vẽ được đúng một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A,B.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close