Giải trò chơi mục 1 trang 26 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

Đố bạn Sự kiện nào được tổ chức để chào mừng năm học mới?

Đề bài

Đố bạn
Sự kiện nào được tổ chức để chào mừng năm học mới?

Lời giải chi tiết

Để chào mừng năm học mới, nhà trường tổ chức Ngày Khai giảng.

close