Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 28 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

1. Em đã tham gia hoạt động nào trong Ngày hội Đọc sách? 2. Em thích hoạt động nào? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em đã tham gia hoạt động nào trong Ngày hội Đọc sách?
2. Em thích hoạt động nào? Vì sao?

Câu 1

1. Em đã tham gia hoạt động nào trong Ngày hội Đọc sách?

Lời giải chi tiết:

Em đã tham gia quyên góp sách trong Ngày hội Đọc sách.

Câu 2

2. Em thích hoạt động nào? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Em thích nhất hoạt động giới thiệu sách trong Ngày hội Đọc sách vì nhờ có hoạt động này, em và các bạn sẽ biết thêm được nhiều quyển sách hay và thú vị để đọc.

close