Giải câu hỏi quan sát mục 2 trang 30 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

Kể tên các hoạt động em và bạn có thể làm để chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đề bài

Kể tên các hoạt động em và bạn có thể làm để chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Lời giải chi tiết

Em và các bạn có thể làm những việc để chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam là:

- Tập văn nghệ chào mừng.

- Làm thiệp chúc mừng các thầy cô.

- Làm đồ trang trí lớp học.

- Làm báo tường.

- Trồng cây và chăm sóc cây ở công trình măng non.

- Học tập thật tốt để các thầy cô vui lòng.

close