Giải thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 31 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

1. Em cùng bạn thực hiện một hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2. Hãy giới thiệu với cả lớp hoạt động đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em cùng bạn thực hiện một hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

2. Hãy giới thiệu với cả lớp hoạt động đó.

 

Câu 1

1. Em cùng bạn thực hiện một hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lời giải chi tiết:

- Học sinh cùng các bạn trong lớp thực hiện theo nhóm, tổ các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như: 

+ Hát : đơn ca, song ca, cốp ca. 

+ Múa: dân gian, hiện đại, …

+ Đóng kịch sân khấu,… 

Câu 2

2. Hãy giới thiệu với cả lớp hoạt động đó.

Lời giải chi tiết:

- Học sinh trình bày trước lớp các phần đã chuẩn bị: 

+ Đóng kịch. 

+ Múa tập thể. 

+ Trang trí báo tường. 

close