Giải trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 27 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

1. Kể về một số hoạt động trong Ngày Khai giảng ở trường em. 2. Nêu ý nghĩa của Ngày Khai giảng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Kể về một số hoạt động trong Ngày Khai giảng ở trường em.

2. Nêu ý nghĩa của Ngày Khai giảng

Câu 1

1. Kể về một số hoạt động trong Ngày Khai giảng ở trường em.

Lời giải chi tiết:

Ngày Khai giảng ở trường em thường có các hoạt động sau:

- Biểu diễu văn nghệ chào mừng.

- Lắng nghe phát biểu của cô hiệu trưởng nhà trường.

- Chào đón các em học sinh lớp 1.

- Nghe thư của chủ tịch nước.

- Cô hiệu trưởng đánh hồi trống báo hiệu bắt đầu năm học mới.

- Các bạn học sinh lên phòng học nhận lớp học mới.

Câu 2

2. Nêu ý nghĩa của Ngày Khai giảng

Lời giải chi tiết:

Ngày Khai giảng có ý nghĩa đánh dấu, báo hiệu chính thức bắt đầu một năm học mới.

close