Giải câu hỏi quan sát mục 1 trang 27 bài 5 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều

Nói về một số hoạt động trong Ngày khai giảng qua các hình dưới đây

Đề bài

Nói về một số hoạt động trong Ngày khai giảng qua các hình dưới đây

 

Lời giải chi tiết

close