Giải bài 1.1 trang 5 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lịch sử được hiểu là: A. những chuyện cổ tích được kể truyền miệng. B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Đề bài

 Lịch sử được hiểu là:

A. những chuyện cổ tích được kể truyền miệng.

B. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

C. những bản ghi chép hay tranh, ảnh còn được lưu giữ lại.

D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo thông tin trong SGK trang 9

Lịch sử là tất cả những gì xảy ra và lịch sử còn được hiểu là một môn khoa học và phục dựng lại quá khứ 

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là B

Lịch sử được hiểu là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close