Giải bài 1.5 trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử? A. Học lịch sử để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài.

Đề bài

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử?

A. Học lịch sử để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc.

B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài.

C. Học lịch sử để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực.

D. Học lịch sử để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và xây dựng tương lai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào SGK phần 2, trang 10 để loại trừ.

Lời giải chi tiết

Đáp án Đúng là B

Vì Học lịch sử là để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. Để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và xây dựng tương lai. Và để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực.

Vì thế học lịch sử để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài  không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close