Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Em hãy giải thích vì sao Bác Hồ lại nói “Hôm nay, gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa rất to lớn vì Vua Hùng là một vị khai quốc…Các Vua Hùng đã có công dựng nước,Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời căn dặn của bác nói lên điều gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống hiện nay

Đề bài

Em hãy giải thích vì sao Bác Hồ lại nói “Hôm nay, gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa rất to lớn vì Vua Hùng là một vị khai quốc…Các Vua Hùng đã có công dựng nước,Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời căn dặn của bác nói lên điều gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống hiện nay

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy và dựa vào hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

Lời căn dặn của Bác gợi nhớ lại lịch sử dựng nước hào hùng của dân tộc gắn với công lao của các vua Hùng.

Từ đó giúp chúng ta hiểu được lịch sử đã có vai trò phục dựng lại quá trình lập nước từ thời các vua Hùng đến ngày nay, chúng ta tự hào tiếp nối truyền thống đó, tự đúc kết những bài học kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close