Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của ông cha ta trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. B. Lịch sử tìm hiểu về quá khứ nhưng không có nhiều giá trị đối với hiện tại.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của ông cha ta trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.

B. Lịch sử tìm hiểu về quá khứ nhưng không có nhiều giá trị đối với hiện tại.

C. Học lịch sử để hiểu về quá khứ và xây dựng xã hội hiện tại văn minh.

D. Học lịch sử để biết sự tiến hoá của sinh vật trên Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương Pháp: Dựa vào kiến thức đã học trong SGK để trả lời

Lời giải chi tiết

- Câu đúng về nội dung lịch sử là: A và C

A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết được công lao, sự hi sinh to lớn của ông cha ta trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.

C. Học lịch sử để hiểu về quá khứ và xây dựng xã hội hiện tại văn minh.

- Câu sai về nội dung lịch sử là: B và D

B. Lịch sử tìm hiểu về quá khứ nhưng không có nhiều giá trị đối với hiện tại.

D. Học lịch sử để biết sự tiến hoá của sinh vật trên Trái Đất.


HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close