Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 6 bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết những gì? Bản thân em biết được thêm những gì thông qua việc học tập lịch sử?

Đề bài

Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết những gì? Bản thân em biết được thêm những gì thông qua việc học tập lịch sử?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Dựa vào kiến thức SGK đã được học và tư liên hệ bản thân

Lời giải chi tiết

Lịch sử giúp tìm việc về nguồn cội của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc và cả nhân loại. lịch sử còn giúp chúng ta biết được thành công và thất bại trong quá khứ… để rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại và tương lai

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close