Giải bài 1.3 trang 5 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hình 1 (trang 9, SGK) giúp em hiểu biết về A. sự xuất hiện của máy tính điện tử trên thế giới. B. sự thay đổi của các loại hình máy tính điện tử qua thời gian

Đề bài

Hình 1 (trang 9, SGK) giúp em hiểu biết về

A. sự xuất hiện của máy tính điện tử trên thế giới.

B. sự thay đổi của các loại hình máy tính điện tử qua thời gian

C. đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử

D. sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian, đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp: Quan sát hình ảnh và tư duy

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là D

Hình 1 (trang 9, SGK) giúp em hiểu biết về sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian, đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close