Giải bài 1.4 trang 6 Sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về: A. quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất B. các thiên thể trong vũ trụ

Đề bài

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về:

A. quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất

B. các thiên thể trong vũ trụ

C. quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người

D. sinh vật và động vật trên Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tư duy.

Bởi vì lịch sử được tạo nên bởi con người, vì vậy lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của con người.

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là C

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close