Giải Bài 8.47 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Từ hai bài 8.45 và 8.46, hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai khái niệm: điểm trong của một góc và điểm nằm giữa hai điểm.

Đề bài

Từ hai bài 8.45 và 8.46, hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai khái niệm: điểm trong của một góc và điểm nằm giữa hai điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ kết luận của hai bài 8.45 và 8.46.

Lời giải chi tiết

Cho góc xOy khác góc bẹt.

-         Nếu M là 1 điểm nằm trong góc xOy, A,B nằm trên 2 cạnh của góc thỏa mãn A,M,B thẳng hàng thì M nằm giữa A và B.

-         Nếu M là điểm nằm giữa A, B với A, B nằm trên 2 cạnh của góc xOy (A,B khác O) thì M là 1 điểm trong của góc xOy.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close