Giải Bài 8.45 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ góc xOy không bẹt và điểm M là điểm trong của góc đó. Qua M, vẽ một đường thẳng cắt hai cạnh của góc tại A và B sao cho A thuộc Ox và B thuộc Oy. Hỏi trong ba điểm A, B và M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Đề bài

Vẽ góc xOy không bẹt và điểm M là điểm trong của góc đó. Qua M, vẽ một đường thẳng cắt hai cạnh của góc tại A và B sao cho A \( \in \) Ox và B \( \in \) Oy. Hỏi trong ba điểm A, B và M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

Điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close