Giải Bài 8.46 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Trên hai cạnh của góc xOy, ta lấy hai điểm A và B không trùng với O sao cho A thuộc Ox, B thuộc Oy. Gọi M là một điểm tùy ý nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi M có phải là một điểm trong của góc xOy hay không?

Đề bài

Trên hai cạnh của góc xOy, ta lấy hai điểm A và B không trùng với O sao cho A \( \in \) Ox, B \( \in \) Oy. Gọi M là một điểm tùy ý nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi M có phải là một điểm trong của góc xOy hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

M là điểm trong của góc xOy.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close