Giải Bài 8.44 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Gọi A là một điểm trong tùy ý của góc xOy không bẹt. Trên tia OA, ta lấy điểm M tùy ý khác O a) Vẽ hình và cho biết M có là điểm trong của góc xOy không? b) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong nhận xét sau: Nếu tia OA chứa một ……. của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là ……. của góc xOy.

Đề bài

Gọi A là một điểm trong tùy ý của góc xOy không bẹt. Trên tia OA, ta lấy điểm M tùy ý khác O

a)     Vẽ hình và cho biết M có là điểm trong của góc xOy không?

b)    Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong nhận xét sau:

Nếu tia OA chứa một ……. của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là ……. của góc xOy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình

Lời giải chi tiết

a)     M là điểm trong của góc xOy.

b)    Nếu tia OA chứa một điểm trong của góc xOy thì mọi điểm khác O của tia OA đều là điểm trong của góc xOy.

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close