Giải Bài 8.43 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Một điểm trong của góc aOx có thể cũng là điểm trong của góc aOy hay không? Hãy nêu một nhận xét tương tự đối với các điểm trong của góc aOy.

Đề bài

Một điểm trong của góc aOx có thể cũng là điểm trong của góc aOy hay không? Hãy nêu một nhận xét tương tự đối với các điểm trong của góc aOy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các điểm chung của 2 góc aOx và aOy.

Lời giải chi tiết

Các điểm chung của 2 góc aOx và aOy chỉ là các điểm nằm trên tia Oa. Mà các điểm trên tia Oa không phải là các điểm nằm trong góc aOx và aOy.

Vậy một điểm trong của góc aOx không phải là điểm trong của góc aOy.

Tương tự, một điểm trong của góc aOy không phải là điểm trong của góc aOx.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close