Giải Bài 8.41 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Đề bài

Kể tên các góc mà em thấy trên hình. Trong đó góc nào là góc bẹt?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tên các góc

Lời giải chi tiết

Các góc trong hình là: xOa, yOa, xOy.

Chú ý: góc xOa cũng được gọi là góc aOx.

Trong đó, góc xOy là góc bẹt

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close