Giải Bài 8.35 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Giả sử A,B và C là ba điểm thẳng hàng, thỏa mãn các điều kiện AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm. Vẽ hình và cho biết trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Đề bài

Giả sử A,B và C là ba điểm thẳng hàng, thỏa mãn các điều kiện AC = 2 cm; AB = 3 cm và BC = 5 cm. Vẽ hình và cho biết trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và nhận xét

Lời giải chi tiết

Ta thấy BC = AC + AB  nên A nằm giữa 2 điểm B và C.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close