Giải Bài 8.32 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho M và N là hai điểm cùng nằm giữa điểm E và F. Tính độ dài của đoạn thẳng MN, biết rằng EF = 12 cm, EM= 4 cm và NF = 5 cm.

Đề bài

Cho M và N là hai điểm cùng nằm giữa điểm E và F. Tính độ dài của đoạn thẳng MN, biết rằng EF = 12 cm, EM= 4 cm và NF = 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu A nằm giữa 2 điểm B và C thì BC = AB + AC

Lời giải chi tiết

Ta có: EF = EM + MN + NF

12 = 4 + MN + 5

12 = 9  + MN

MN =  12 – 9

MN =3 cm

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close