Giải Bài 8.30 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Gọi S là một điểm thuộc đoạn thẳng PQ. Tính độ dài đoạn thẳng PQ nếu PS = 3 cm và SQ = 5 cm.

Đề bài

Gọi S là một điểm thuộc đoạn thẳng PQ. Tính độ dài đoạn thẳng PQ nếu PS = 3 cm và SQ = 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu S là một điểm thuộc đoạn thẳng PQ thì SP + SQ = PQ

Lời giải chi tiết

Vì S là một điểm thuộc đoạn thẳng PQ nên SP + SQ = PQ

3 + 5 = PQ

Hay 8 = PQ

Vậy PQ = 8 cm

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close