Giải Bài 8.31 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Gọi M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF. Hãy so sánh hai đoạn thẳng EM và MF, biết rằng EF =10 cm và MF = 5 cm.

Đề bài

Gọi M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF. Hãy so sánh hai đoạn thẳng EM và MF, biết rằng EF =10 cm và MF = 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF thì ME + MF = EF

Tính EM và so sánh

Lời giải chi tiết

Vì M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF nên EM + MF = EF

EM + 5 = 10

EM = 10 – 5

EM = 5 cm

Vậy EM = MF

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close