Giải Bài 8.29 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho đoạn thẳng OA = 7 cm. Xác định vị trí của điểm B (bằng cách vẽ hình) nằm cách A một khoảng bằng 3 cm trên đường thẳng OA trong mỗi trường hợp sau: a) Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A b) Hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A

Đề bài

Cho đoạn thẳng OA = 7 cm. Xác định vị trí của điểm B (bằng cách vẽ hình) nằm cách A một khoảng bằng 3 cm trên đường thẳng OA trong mỗi trường hợp sau:

a)     Hai điểm O và B nằm cùng phía đối với điểm A

b)    Hai điểm O và B nằm khác phía đối với điểm A

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình theo mô tả

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close