Giải Bài 8.27 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dùng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng IA, IB,IC,ID (đơn vị milimet). Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng đã đo?

Đề bài

Dùng thước để đo độ dài của các đoạn thẳng IA, IB,IC,ID (đơn vị milimet). Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng đã đo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo và nhận xét độ dài các đoạn thẳng

Lời giải chi tiết

IA = 18 mm

IB = 27 mm

IC = 18 mm

ID = 27 mm

Ta thấy: IA = IC; IB = ID.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close