Giải Bài 8.26 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng trong mỗi cặp: AB và CD; AD và BC

Đề bài

Dùng compa để kiểm tra sự bằng nhau của hai đoạn thẳng trong mỗi cặp: AB và CD; AD và BC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra sự bằng nhau của AB và CD:

+Đặt tâm của compa vào 1 đầu mút của đoạn thẳng AB, đầu bút của compa chạm vào mút còn lại

+Tiếp tục đặt tâm của compa vào 1 đầu mút của đoạn thẳng CD, nếu đầu bút của compa chạm vào mút còn lại thì AB = CD

Lời giải chi tiết

Ta được: AB = CD; AD = BC

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close