Giải Bài 8.18 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia Ax trùng với tia AB ( tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Đề bài

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử tia Ax trùng với tia AB ( tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 tia trùng nhau khi chúng chung gốc; mọi điểm thuộc tia này cũng thuộc tia kia

Lời giải chi tiết

Tia By trùng với tia BA

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close