Giải Bài 8.21 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Đề bài

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 tia trùng nhau khi chúng chung gốc; mọi điểm thuộc tia này cũng thuộc tia kia

Lời giải chi tiết

Tia Ay còn có thể gọi là tia AB hay AC.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close