Giải Bài 8.22 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O Giả sử M nằm trên tia Ox, còn N nằm trên tia đối của tia Ox. Hỏi trong ba điểm M,N,O, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Đề bài

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O

Giả sử M nằm trên tia Ox, còn N nằm trên tia đối của tia Ox. Hỏi trong ba điểm M,N,O, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và xác định điểm nằm giữa

Lời giải chi tiết

Điểm O nằm giữa M và N

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close