Giải Bài 8.23 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng? a) N nằm trên tia Ox; b) N nằm trên tia đối của tia Ox.

Đề bài

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O

Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng?

a)     N nằm trên tia Ox;

b)    N nằm trên tia đối của tia Ox.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và kiểm tra các kết luận

Lời giải chi tiết

Khẳng định b là đúng.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close