Giải Bài 8.19 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Vẽ hình và kể tên các tia mà em thấy trên hình (các tia trùng nhau liệt kê một lần).

Đề bài

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy.

Vẽ hình và kể tên các tia mà em thấy trên hình (các tia trùng nhau liệt kê một lần).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ đường thẳng xy. Lấy A,B,C nằm trên xy

Lời giải chi tiết

Các tia trong hình là: Ax , Ay, Bx, By, Cx, Cy.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close