Giải Bài 8.17 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Trong các tia đó, em hãy cho biết các cặp tia đối nhau

Đề bài

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy.

Trong các tia đó, em hãy cho biết các cặp tia đối nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi điểm O nằm trên đường thẳng chia đường thẳng thành 2 tia gốc O đối nhau

Lời giải chi tiết

Các cặp tia đối nhau là: tia Ax và Ay; tia Bx và By

Chú ý: Ta có thể viết là tia AB và Ay; tia Bx và BA

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close