Giải Bài 7.42 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Thay mỗi chữ cái bằng chữ số thích hợp để nhận được phép trừ đúng. d5,2c - 8a,ba = c2,5d

Đề bài

Thay mỗi chữ cái bằng chữ số thích hợp để nhận được phép trừ đúng.

\(\overline {d5,2c}  - \overline {8a,ba}  = \overline {c2,5d} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa phép tính về dạng tổng của 2 số tự nhiên, nhận xét về giá trị có thể được ở mỗi hàng

Lời giải chi tiết

Vì số chữ số ở phần thập phân là như nhau nên ta có thể bỏ đi dấu phẩy và đưa bài toán trở thành:

\(\overline {d52c}  - \overline {8aba}  = \overline {c25d} \) hay \(\overline {c25d}  + \overline {8aba}  = \overline {d52c} \)(\(a,b,c,d \in N;0 < c,d \le 9;0 \le a,b \le 9\))

Vế phải phải nhỏ hơn 10000 nên c < 2

Ta được c = 1

Suy ra d = 9

Ta có: \(\overline {1259}  + \overline {8aba}  = 9521\)

Vì 9 + a có tận cùng là 1 nên a = 2

Ta được 5 + b( nhớ 1) có tận cùng là 2 nên b =7

Vậy phép trừ đúng là: 95,21 – 82,62 = 12,59.

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close