Giải Bài 7.37 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tính nhẩm (theo mẫu) 7,98 + 2,48 = (7,98 + 0,02) + (2,48 – 0,02) = 8 + 2,46 = 10,46 a) 51,99 + 21,55 b) 17,31 – 1,96 c) 16,78 – 12,99 d) -15,95 – 31,72

Đề bài

Tính nhẩm (theo mẫu)

7,98 + 2,48 = (7,98 + 0,02) + (2,48 – 0,02) = 8 + 2,46 = 10,46

a)     51,99 + 21,55

b)    17,31 – 1,96

c)     16,78 – 12,99

d)    -15,95 – 31,72

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thêm, bớt vào các số sao cho thu được 1 số “đẹp” (Thường ta chọn số thêm, bớt phụ thuộc vào số “gần đẹp” )

Lời giải chi tiết

a)     51,99 + 21,55 = (51,99 + 0,01) + ( 21,55 – 0,01) = 52 + 21,54 = 73,54

b)    17,31 – 1,96 = (17,31 + 0,04 ) – (1,96 + 0,04) = 17,35 – 2 = 15,35

c)     16,78 – 12,99 = (16,78 + 0,01) – (12,99 + 0,01) = 16,79 – 13 = 3,79

d)    -15,95 – 31,72 = - (15,95 + 31,72) = - [(15,95+ 0,05) + (31,72 – 0,05)]

= -(16 + 31,67) = - 47,67

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close