Giải Bài 7.36 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

a) So sánh hai số: a = 0,29 và b = 0,3 b) Tìm một số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b c) Có hay không 9 số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b?

Đề bài

a)     So sánh hai số: a = 0,29 và b = 0,3

b)    Tìm một số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b

c)     Có hay không 9 số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+So sánh 2 số thập phân dương: đi từ trái qua phải, so sánh các chữ số ở cùng 1 hàng, ở hàng đầu tiên mà các chữ số khác nhau, số có chữ số lớn hơn là số lớn hơn

Có vô số số thập phân nằm giữa 2 số thập phân

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 0,3 = 0,30.

Vì 2 < 3 nên 0,29 < 0,3

b)    1 số thập phân thỏa mãn là: 0,292

c)     Ta có thể tìm được 9 số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b. Chẳng hạn: 0,291; 0,292; 0,293; 0,294; 0,295; 0,296; 0,297; 0,298; 0,299.

Chú ý: Có vô số số thập phân nằm giữa 2 số thập phân. Ngoài 9 số ta chọn ở trên, ta cố thể chọn vô số các số thập phân khác. Ví dụ: 0,2911; 0,2912;….

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close