Giải Bài 7.22 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD và bằng khoảng 997/1000 cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (Theo Tổng cục Thống kê)

Đề bài

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD và bằng khoảng \(\frac{{997}}{{1000}}\) cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).(Theo Tổng cục Thống kê)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Tính tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta trong 8 tháng đầu năm 2019

Lời giải chi tiết

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

336,32 : \(\frac{{997}}{{1000}}\) = 337,331 996 (tỉ USD)

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 337 tỉ USD

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close