Giải Bài 7.21 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay, xã này dự định dùng 5/7 diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

Đề bài

Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay, xã này dự định dùng \(\frac{5}{7}\) diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích trồng lúa rồi làm tròn kết quả

Lời giải chi tiết

Diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã là:

81,5. \(\frac{5}{7}\) \( \approx \) 58,214 (ha)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close