Giải Bài 7.18 trang 30 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm tròn số: a) 127,6421 đến hàng phần mười; b) 5 123,7556 đến hàng phần trăm; c) 21,599 91 đến hàng phần nghìn; d) 5 128,755 đến hàng chục.

Đề bài

Làm tròn số:

a)     127,6421 đến hàng phần mười;

b)    5 123,7556 đến hàng phần trăm;

c)     21,599 91 đến hàng phần nghìn;

d)    5 128,755 đến hàng chục.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta làm như sau:

* Đối với chữ số hàng làm tròn:

+Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

+Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

*Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

+Bỏ đi nếu ở phần thập phân

+Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải chi tiết

a)     127,6

b)    5 123,76

c)     21,600

d)    5 130

 • Giải Bài 7.19 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

 • Giải Bài 7.20 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 2,2 tấn gỗ; 4 000 kWh điện; 40 nghìn lít nước; 600 lít dầu thô. Nǎm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước v

 • Giải Bài 7.21 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay, xã này dự định dùng 5/7 diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích trồng lúa vụ hè thu của xã (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba).

 • Giải Bài 7.22 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD và bằng khoảng 997/1000 cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (Theo Tổng cục Thống kê)

 • Giải Bài 7.23 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 7 570,9 (nghìn ha); giảm 17/1000 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (Theo Tổng cục Thống kê)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close