Giải Bài 6.48 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản: 36 phút; 18 phút; 150 phút

Đề bài

Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản:

36 phút; 18 phút; 150 phút

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 giờ  = 60 phút

Viết phân số với tử số là số đo thời gian, mẫu là 60 rồi rút gọn về dạng phân số tối giản

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{{36}}{{60}} = \frac{{36:12}}{{60:12}} = \frac{3}{5}\)

\(\frac{{18}}{{60}} = \frac{{18:6}}{{60:6}} = \frac{3}{{10}}\)

\(\frac{{150}}{{60}} = \frac{{150:30}}{{60:30}} = \frac{5}{2}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close