Giải Bài 6.50 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

2/3 quả dưa hấu nặng 2+1/2 kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilogam?

Đề bài

\(\frac{2}{3}\) quả dưa hấu nặng \(2\frac{1}{2}\) kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilogam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số sang phân số

Tìm một số x biết \(\frac{a}{b}\) của nó bằng c. Khi đó, \(x = c: \frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Đổi \(2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}\)

Quả dưa nặng: \(\frac{5}{2}:\frac{2}{3} =\frac{5}{2}.\frac{3}{2}= \frac{{15}}{4} = 3\frac{3}{4}\) (kg)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close