Giải Bài 6.54 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân dịp tết Trung thu, Hải xin phép mẹ mua món đồ chơi hết 50 000 đồng. Số tiền này bằng 2/5 số tiền Hải tiết kiệm được. Hỏi Hải đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Đề bài

Nhân dịp tết Trung thu, Hải xin phép mẹ mua món đồ chơi hết 50 000 đồng. Số tiền này bằng \(\frac{2}{5}\) số tiền Hải tiết kiệm được. Hỏi Hải đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một số x biết \(\frac{a}{b}\) của nó bằng c. Khi đó, x = c: \(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Hải đã tiết kiệm được số tiền là:

\(50000:\frac{2}{5} = 125000\) (đồng)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close