Giải Bài 6.23 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần 3/4 cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng 1/8 cốc bột mì. Hỏi cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

Đề bài

Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần \(\frac{3}{4}\) cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng \(\frac{1}{8}\) cốc bột mì. Hỏi cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lượng cần bổ sung = Lượng cần có – Lượng đã có

Lời giải chi tiết

Cần thêm số phần của cốc bột mì để làm cái bánh đó là:

\(\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}\) (cốc bột mì)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close