Giải Bài 6.26 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Đề bài

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng công việc mỗi người làm được trong 1 giờ

Khối lượng công việc khi cả 3 người cùng làm trong 1 giờ = tổng khối lượng công việc mỗi người làm được trong 1 giờ

Lời giải chi tiết

Trong 1 giờ, 3 người làm được lần lượt: \(\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{7}\) công việc

Nếu 3 người cùng làm thì sau một giờ làm được số phần công việc là:

\(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{{107}}{{210}}\) (công việc)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close