Giải Bài 6.30 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu. Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Đề bài

Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu.

Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm quy luật \(\frac{1}{n} = \frac{1}{{n + 1}} + \frac{1}{{n(n + 1)}}\) với n là số tự nhiên liên tiếp khác 0

Lời giải chi tiết

Ta nhận thấy quy luật là \(\frac{1}{n} = \frac{1}{{n + 1}} + \frac{1}{{n(n + 1)}}\) với n là số tự nhiên liên tiếp khác 0

Vậy ba dòng trên của tài liệu là:

\(\begin{array}{l}\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\\\frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{{12}}\\\frac{1}{4} = \frac{1}{5} + \frac{1}{{20}}\end{array}\)

Ba dòng dưới của tài liệu là:

\(\begin{array}{l}\frac{1}{8} = \frac{1}{9} + \frac{1}{{72}}\\\frac{1}{9} = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{90}}\\\frac{1}{{10}} = \frac{1}{{11}} + \frac{1}{{110}}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close